تاپو نام سند مالکیت در ترکیه است که نشان دهنده حقوق شما نسبت به ملکتان است. نام و نام خانوادگی صاحب و یا صاحبان، عکس و دیگر اطلاعات دقیق دارنده تاپو در این سند نشان داده می‌شود.

برای بدست آوردن تاپو چه اقداماتی نیاز است؟

این سند به صورت رسمی ارائه و در دفتر ثبت اسناد ترکیه ثبت می‌شود، این سند باید در آرشیو اداره ثبت شود و باید مهر و موم شده باشد. در زمان ثبت سند تاپو شما باید شخصا (یا وکیل قانونی شما) به همرا فروشنده ملک در اداره ثبت اسناد حضور داشته باشید و باید یک مترجم شخصی استخدام کرده باشید ( در صورتی که شما قادر به صحبت به زبان ترکی نیستید)، پس از امضای آن اسناد فرایند خرید به اتمام می‌رسد و شما صاحب ملک و همین طور صاحب تمامی امتیازات خود نسبت به آن ملک خواهید بود.

شرکت سامر هوم در تهیه تمامی مدارک لازم جهت بدست آوردن سند مالکیت خانه‌تان، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

/

فرم تماس

لطفا فرم را پر کنید؛ در اسرع وقت با شما تماس می‌گیریم