Jak uzyskać obywatelstwo tureckie, i jakie procedury temu towarzyszą?

Turkey House Real Estate pomoże naszym klientom we wszystkich procedurach, niezbędnych do uzyskania tureckiego obywatelstwa.

Od września 2018 r. niektóre przepisy zostały zmienione. Republika Turcji przyznaje teraz obywatelstwo obcokrajowcom, którzy kupią nieruchomość w Turcji o wartości co najmniej 250.000 USD.

Jak można uzyskać obywatelstwo tureckie?

Potencjalni nabywcy i inwestorzy, którzy kupią nieruchomość o wartości co najmniej 250.000 USD, z ograniczeniem tytułu własności do jej odsprzedaży przez co najmniej trzy lata, mogą ubiegać się o tureckie obywatelstwo. Wniosek zostanie wysłany do Ministerstwa Środowiska i Spraw Miejskich, gdzie zostanie sprawdzona wartość nieruchomości. Wniosek o pozwolenie na pobyt jest przesyłany do Dyrekcji Generalnej ds. Ludności i Obywatelstwa. Inwestor będzie musiał przynajmniej raz odwiedzić Turcję podczas procesu nabywania obywatelstwa tureckiego.

Co jest bardziej opłacalne, jenda nieruchomość o wartości 250.000 USD, czy kilka nieruchomości dajęce taką samą sumę?

Możesz kupić kilka nieruchomości o łącznej wartości ponad 250.000 USD, lub równowartości tej kwoty w innej walucie. We wniosku o obywatelstwo, trzeba złożyć dokumenty ze wszystkich nieruchomości w tym samym czasie. Biuro Tapu przyjmuje wnioski o obywatelstwo, jeśli deklarowane wartości dają łączną sumę powyżej 250.000 USD

Czy moja rodzina uzyska tureckie obywatelstwo?

Tak. Małżonek/małżonka i dzieci, w wieku poniżej 18 lat mogą uzyskać obywatelstwo.

Jak obliczyć kurs USD?

Biuro Tapu oblicza wartość z kursu sprzedaży tureckiego banku centralnego w dniu złożenia wniosku.

Jak długo trwa proces uzyskania obywatelstwa tureckiego?

Rząd otworzył specjalne biuro obywatelstwa, aby skrócić czas, trwa to około 2 miesięcy.

Mam już akt własności w Turcji, czy mogę uzyskać tureckie obywatelstwo?

Dzień zakupu nieruchomości (uzyskanie tytułu własności) musi być datowane po 19.9. 2018.

Czy więcej niż jedna osoba może posiadać jedno mieszkanie?

Tak, mieszkanie może być własnością większej liczby osób.

Czy mogę sprzedać nieruchomość po złożeniu wniosku o obywatelstwo tureckie?

Tak, możesz sprzedać swoją nieruchomość 3 lata po złożeniu wniosku, i nadal możesz zachować tureckie obywatelstwo.

Czy mogę kupić nieruchomość komercyjną, by mieć dochód z wynajmu i nadal ubiegać się o obywatelstwo?

Tak, każda nieruchomość, którą kupujesz jest liczona (jednostki mieszkalne i biurowe, budynki i grunty)

Czy mogę zapłacić 250.000 USD za nieruchomość w ratach?

Nie, zapłata musi być dokonana jednorazowo.

Czy otrzymam pomoc w procesie uzyskania obywatelstwa tureckiego?

Turkey House Real Estate pomoże Ci we wszystkich dokumentach i procesie uzyskania tureckiego obywatelstwa.

Czy gdy spełnię warunki moje obywatelstwo zostanie automatycznie przyznane?

Nie, najpierw musisz zostać zweryfikowany pod kątem karalności itp., że nie jesteś zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Turcji.

Czy mogę uzyskać tureckie obywatelstwo bez stawienia się osobiście?

Tak, za pomocą pełnomocnictwa, nasza agencja będzie dla Ciebie śledzić cały proces od początku do końca.

Jakie narodowości mogą ubiegać się o turecki paszport?

Wszystkie narodowości, które mogą kupować nieruchomości lub inwestować w Turcji, mogą ubiegać się o tureckie obywatelstwo.

Czy prawo tureckie dopuszcza podwójne lub wielokrotne obywatelstwo?

Tak, tureckie prawo zezwala na podwójne lub wielokrotne obywatelstwo, gdy zostajesz obywatelem tureckim. Musisz sprawdzić w konsulacie swojej pierwotnej narodowości, niektóre kraje nie zezwalają na posiadanie podwójnego obywatelstwa, lub mają inne ograniczenia.

Czy trzeba mieszkać w Turcji aby uzyskać obywatelstwo?

Nie. Nie musisz mieszkać w Turcji.

Dopóki proces obywatelstwa nie zostanie sfinalizowany, czy mogę uzyskać pozwolenie na pobyt?

Tak, możesz uzyskać pozwolenie na pobyt w Turcji, dla siebie i członków rodziny.

Ile osób może ubiegać się o obywatelstwo na podstawie jednego tytułu własności?

Tylko jedna osoba i najbliższa rodzina (małżonek/małżonka, dzieci poniżej 18 lat) mogą ubiegać się o obywatelstwo.

Czy istnieje inny sposób uzyskania obywatelstwa tureckiego?

Tak, jeśli budżet nie wystarcza na ubieganie się o obywatelstwo tureckie na podstawie inwestycji, możesz spróbować Turquoise Card. Daje ona właścicielowi takie same prawa, jak prawa obywatela Turcji, z wyjątkiem prawa do głosowania, i obowiązkowej służby wojskowej. Poniżej wyjaśniamy więcej o karcie.

Czy powinienem uważać na niektóre punkty podczas składania wniosku?

Ministerstwo będzie musiało upewnić się, że wartość nieruchomości wynosi min. 250.000 USD. Firmy wyceniające nieruchomości weryfikują prawidłową cenę, aby zapobiec oszustwom cenowym. My, jako agencja nieruchomości Turkey House, gwarantujemy rzeczywistą cenę nieruchomości na raporcie z oceny.

Rodzaje obywatelstwa w Turcji

Obywatelstwo dzięki inwestycji: Zgodnie z nową ustawą z września 2018 r. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o obywatelstwo tureckie po zakupie nieruchomości o wartości co najmniej 250.000 USD. Drugą opcją, jest wpłata co najmniej 500.000 USD w którymkolwiek z tureckich banków. W przypadku każdej z wybranych opcji, zakup nieruchomości lub wpłata do banku, musi pozostać "nieruszana" na okres 3 lat (innymi słowy, do upływu 3 lata nie wolno nam sprzedać nieruchomości, lub wyciągnąć pieniędzy z banku). Inne opcje wymagają stałego kapitału inwestycyjnego, w wysokości 500.000 USD lub zatrudnienia co najmniej 50 obywateli Turcji.

Turquoise Card: Ten system działa od 2017 roku i pozwala osobom, które posiadają atrybuty i umiejętności w dziedzinie technologii, ekonomii, sztuki, sportu, kultury, a także biznesmenów lub inwestorów, ubiegać się o Turquoise Card. Gwarantuje prawie takie same prawa jak normalne obywatelstwo tureckie.

Posiadacze nieruchomości i zezwoleń na pobyt: Właściciele nieruchomości, i posiadacze pozwolenia na pobyt długoterminowy, którzy legalnie przebywali w Turcji przez co najmniej 5 lat bez przerwy w momencie składania wniosku i nie opuszczali Turcji na dłużej niż 6 miesięcy, mogą składać wniosek o obywatelstwo.

Obywatelstwo według małżeństwa: Cudzoziemcy pozostający w związku małżeńskim z obywatelem tureckim mogą ubiegać się o obywatelstwo po 3 latach małżeństwa. Istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby z powodzeniem uzyskać tureckie obywatelstwo (wspólne życie, powstrzymanie się od zachowań, które mogłyby uszkodzić związek małżeński, lub nie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego).

Obywatelstwo z urodzenia: jest to najłatwiejszy sposób na uzyskanie obywatelstwa tureckiego. Zgodnie z prawem, obywatele zrodzeni z jednego lub obojga obywateli tureckich, mają prawo do uzyskania obywatelstwa. Ponadto, jeśli matka lub ojciec uzyskają po odpowiedniej aplikacji, tureckie obywatelstwo, zostaje ono przeniesione również na dzieci.

Wymagane dokumenty do wniosku o obywatelstwo tureckie:

formularz zgłoszeniowy

- ważny paszport

- 4 zdjęcia w rozmiarze paszportowym każdego członka Twojej rodziny

- akt urodzenia

- pozwolenie na pobyt lub ważna wiza turystyczna w paszporcie

- w stosownych przypadkach, akt małżeński, akt urodzenia dzieci

- w stosownych przypadkach, turecki dowód tożsamości i adres krewnych wnioskujących w Turcji

- potwierdzenie zapłaty podatku od wniosku

- raport oceny

- tytuł własności (TAPU)

Korzyści wynikające z obywatelstwa tureckiego:

Stając się obywatelem tureckim, masz takie same prawa jak każdy inny obywatel, zyskujesz prawo do głosowania, pracy i pobierania świadczeń zdrowotnych i emerytalnych.

Twój/Twoja małżonek/małżonka i wasze dzieci poniżej 18 roku życia uzyskują obywatelstwo w tym samym czasie co Ty.

Nie musisz deklarować swoich aktywów lub dochodów, które aktualnie posiadasz w innych krajach.

Możesz nadal mieszkać za granicą i ubiegać się o obywatelstwo, gdy tylko otrzymasz pozwolenie na pobyt.

Turkey House dostarczy Ci dalszych informacji, gdy zdecydujesz się ubiegać o obywatelstwo tureckie.

/ Olga Büyükköse

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.