Ako získať turecké občianstvo a aká je procedúra?

Realitná kancelária Turkey House Vám pomôže s celou procedúrou a požiadavkami potrebnými na získanie tureckého občianstva investíciou.

V septembri 2018 sa zmenili niektoré nariadenia. Turecká republika teraz udeľuje občianstvo cudzincom, ktorí si kúpia nehnuteľnosť v Turecku v hodnote najmenej 250 000 USD namiesto predchádzajúceho 1 milióna dolárov.

Pomôžeme Vám pochopiť tento proces pomocou odpovedí na nasledujúce otázky:

Ako získať turecké občianstvo investíciou?

Potenciálni kupci a investori, ktorí si kúpia nehnuteľnosť v hodnote minimálne 250 000 dolárov s obmedzením vlastníctva na jeho ďalší predaj po dobu najmenej troch rokov, môžu požiadať o turecké občianstvo. Žiadosť bude zaslaná na Ministerstvo životného prostredia a mestských záležitostí, kde kontrolujú hodnotu nehnuteľnosti. So súhlasom a povolením na pobyt sa žiadosť posiela Generálnemu riaditeľstvu pre obyvateľstvo a občianstvo. Kupca bude musieť Turecko raz navštíviť počas procesu na dokončenie získania tureckého občianstva.

Musím si kúpiť jednu nehnuteľnosť nad 250 000 dolárov alebo to môže byť viac nehnuteľností v tejto hodnote?

Môžete si kúpiť niekoľko nehnuteľností, ktorých celková hodnota je vyššia ako 250 000 USD alebo ich ekvivalent v inej mene. Musíte však požiadať o všetky nehnuteľnosti v tom istom čase. Správa katastra prijíma žiadosti o občianstvo, ak je deklarovaná hodnota nad 250 000 USD pre všetky nehnuteľnosti.

Môže moja rodina získať turecké občianstvo?

Áno. Vy, Váš manžel/ka a deti mladšie ako 18 rokov môžu získať občianstvo.

Ako mám vypočítať výmenný kurz USD?

Správa katastra vypočíta hodnotu z predajného kurzu tureckej centrálnej banky v deň podania žiadosti.

Ako dlho trvá proces získania tureckého občianstva?

Vláda otvorila špeciálny úrad pre občianstvo, aby skrátila čas procuse, trvá to približne 2 mesiace.

Už v Turecku nehnuteľnosť vlastním, som oprávnený získať turecké občianstvo?

Deň vlastníctva nehnuteľnosti (nadobudnutie listiny vlastníctva) musí byť po 19.9. 2018.

Môže viac ako jedna osoba vlastniť jeden byt?

Áno, byt môže vlastniť viac osôb.

Môžem predať nehnuteľnosť po žiadosti o turecké občianstvo?

Áno, svoju nehnuteľnosť môžete predať 3 roky po podaní žiadosti a môžete si zachovať turecké občianstvo.

Môžem si kúpiť komerčnú nehnuteľnosť s príjmom z prenájmu a stále požiadať o občianstvo?

Áno, všetky nehnuteľnosti, ktoré si kúpite, sa počítajú (bytové a kancelárske jednotky, budovy a pozemky).

Môžem zaplatiť 250 000 dolárov za nehnuteľnosť v splátkach?

Nie, investícia sa musí uskutočniť jednorazovo.

Dostanem nejakú pomoc pri procese získania tureckého občianstva?

Realitná kancelária Turkey House Vám pomôže so všetkými dokumentami a prevedie Vás procesom získania tureckého občianstva.

Bude mi turecké občianstvo automaticky udelené, keď splním všetky podmienky?

Nie, najskôr potrebujete overenie z archívnych záznamov, že neohrozujete národnú bezpečnosť Turecka.

Môžem získať turecké občianstvo bez toho, aby som prišiel osobne?

Áno, Turkey House Vám môže pomôcť, ak pošlete plnú moc a budeme sledovať celý proces od začiatku až do konca.

Ktorí štátni príslušníci môžu požiadať o turecký pas?

O turecké občianstvo sa môžu uchádzať všetky národnosti, ktoré sú schopné kúpiť si majetok alebo investovať v Turecku.

Umožňuje turecké právo dvojité alebo viacnásobné občianstvo?

Áno, turecké zákony umožňujú dvojité alebo viacnásobné občianstvo, keď sa stanete tureckým občanom. Musíte si však overiť Váš vlastný konzulát, pretože niektoré krajiny nedovoľujú mať dvojité občianstvo alebo majú nejaké iné obmedzenia.

Musím v Turecku žiť na získanie občianstva?

Nie, v Turecku nemusíte žiť.

Môžem získať povolenie na pobyt, pokiaľ sa ukončí proces získania občianstva?

Áno, ako Vy, aj Vaša rodina môže získať povolenie na pobyt v Turecku.

Koľko ľudí môže požiadať o občianstvo na jeden list vlastníctva?

O občianstvo môže požiadať iba jedna osoba a jeho najbližšia rodina (manžel/ka, deti mladšie ako 18 rokov).

Existuje iný spôsob, ako získať turecké občianstvo?

Áno, ak Váš rozpočet nestačí na podanie žiadosti o občianstvo Turecka prostredníctvom investície, môžete vyskúšať Tyrkysovú kartu. Táto karta dáva svojmu majiteľovi rovnaké práva ako má turecký občan, s výnimkou práva voliť a povinnej vojenskej služby. Viac o tejto karte sa dozviete ďalej.

Mal by som byť opatrný pri niektorých bodoch v tomto procese?

Ministerstvo sa bude musieť uistiť, že hodnota nehnuteľností je minálne 250 000 dolárov. Spoločnosti na oceňovanie majetku majú na starosti overenie správnej ceny, aby sa zabránilo cenovému podvodu. My, ako Turkey House, Vám zaručujeme správnu cenu na správe o hodnote nehnuteľnosti.

Typy občianstva v Turecku

Občianstvo prostredníctvom investície: Podľa nového zákona zo septembra 2018 môžu cudzinci požiadať o turecké občianstvo po zakúpení nehnuteľnosti v hodnote minimálne 250 000 USD. Druhou možnosťou je vložiť najmenej 500 000 USD do ktorejkoľvek tureckej banky. Obe tieto možnosti musia platiť 3 roky. Ostatné možnosti vyžadujú fixný investičný kapitál vo výške 500 000 USD alebo zamestnávať najmenej 50 tureckých občanov.

Tyrkysová karta: Od roku 2017 tento systém umožňuje ľuďom, ktorí majú atribúty a zručnosti v oblastiach technológie, ekonómie, umenia, športu, kultúry, tiež obchodní manažéri alebo investori, požiadať o tyrkysovú kartu. Táto karta zaručuje takmer rovnaké práva ako bežné turecké občianstvo.

Držitelia povolenia na pobyt a majitelia nehnuteľností: Vlastníci a držitelia povolenia na trvalý pobyt, ktorí sa v čase podania žiadosti zdržiavali legálne v Turecku aspoň 5 rokov bez prerušenia v čase podania žiadosti a nesmú opustiť Turecko na dlhšie ako 6 mesiacov.

Občianstvo manželstvom: Cudzinci, ktorí sú zosobášení s tureckým občanom, môžu požiadať o občianstvo po 3 rokoch manželstva. Je len niekoľko podmienok, ktoré treba splniť na úspešné získanie tureckého občianstva (žiť spolu, zdržiavať sa správania, ktoré by mohlo poškodiť manželský zväzok alebo nebyť ohrozením národnej bezpečnosti).

Občianstvo narodením: Tento typ je najjednoduchší spôsobom, ako sa stať tureckým občanom. Občania narodení jednému alebo obom tureckým štátnym príslušníkom majú podľa zákona právo na získanie občianstvo. Taktiež je tu možnosž, ak je matka alebo otec úspešný/á vo svojej žiadosti o turecké občianstvo, automaticky sa rozšíri aj na ich deti.

Požadované dokumenty pri žiadosti o turecké občianstvo prostredníctvom investície:

- vyplnená žiadosť

- platný cestovný pas

- 4 pasové fotografie každého člena Vašej rodiny

- rodný list

- povolenie na pobyt alebo platné cestovné vízum

- ak je to potrebné: sobášny list, rodný list detí

- ak je to potrebné: kópia tureckého občianskeho preukazu a adresa príbuzných žiadateľov v Turecku

- potvrdenie o zaplatení dane

- hodnotiaca správa

- list vlastníctva

Výhody tureckého občianstva:

Ak sa stanete tureckým občanom, máte rovnaké práva ako ktorýkoľvek iný turecký občan: právo voliť, pracovať a získať zdravotné a dôchodkové dávky.

Váš manžel/ka a Vaše deti mladšie ako 18 rokov získajú občianstvo v rovnakom čase ako Vy.

Nemusíte preukázať svoj majetok alebo príjem, ktorý máte v súčasnosti v inej krajine.

V zahraničí môžete naďalej žiť a o občianstvo požiadať hneď po získaní povolenia na pobyt.

Realitná kancelária Turkey House Vám poskytne ďalšie informácie v prípade, že sa rozhodnete požiadať o turecké občianstvo.

/

Contact Form

Prosím, vyplňte formulár. Skontaktujeme sa s Vami čo najskôr.