Plná moc je dokument, ktorý poskytuje oprávnenie konať v mene niekoho iného.Plná moc je využívaná predovšetkým pri právnych záležitostiach, keď sa jedna strana nemôže osobne zúčastniť.

Plná moc musí byť podpísaná obomi stranami a overená notárom v Turecku – splnomocniteľ a splnomocnenec.
V prípade, že nebývate v Turecku, kupujete tu nehnuteľnosť a nemôžete sem prichádzať tak často, budete pravdepodobne plnú moc potrebovať. Realitná kancelária Turkey House radí svojim zákazníkom, aby plnú moc zvereli do rúk dôveryhodnej osoby alebo našej realinej kancelárii, ak sa klient nemôže osobne dostaviť na dokončenie nákupného procesu.

Výhody plnej moci

Ak nám, realitnej kancelárii Turkey House, klient zverí plnú moc, postaráme sa o všetku dokumentáciu a v mene zákazníka obdržíme list vlastníctva (TAPU) z Katastrálneho úradu a ušetríme klientovi čas aj peniaze na cestu do Turecka. Plná moc je potrebná vo všetkých úradoch a pokiaľ tu v Turecku nemáte dôveryhodnú osobu, Vaša realitná kancelária Vám pomôže aj v tejto záležitosti.

Dôležité fakty pri poskytovaní plnej moci

Tento dokument by mal byť vystavený len na nevyhnutné záležitosti, akými sú kúpa nehnuteľnosti v Turecku, obdržanie listu vlastníctva Vašej nehnuteľnosti z Katastrálneho úradu, na zapojenie vody a elektrickej energie. Nie je nutné vystavovať generálnu plnú moc.

/

Contact Form

Prosím, vyplňte formulár. Skontaktujeme sa s Vami čo najskôr.